Home Lijfrente Soorten uitkeringen Overbruggingslijfrente

Overbruggingslijfrente

Bij de overbruggingslijfrente eindigen de uitkeringen van de lijfrente in het jaar waarin de belastingplichtige AOW leeftijd bereikt of in het jaar waarin hij een pensioenuitkering gaat genieten. De hoogte van de uitkering mag in totaal niet hoger zijn dan € 63.288,- per jaar. Bedraagt de sterftekans gedurende de looptijd van de overbruggingslijfrente minder dan 1%, dan kan van dit vereiste worden afgeweken als er 1 overlijdenskans is.

 

Lijfrenteverzekering

De overbruggingslijfrente kan alleen periodiek worden uitgekeerd in een lijfrenteverzekering. De aftrek van lijfrentepremies voor de financiering van een overbruggingslijfrente wordt vanaf 2006 niet meer gefaciliteerd. Voor lijfrenteverzekeringen gesloten voor 2006 mag de waarde in het economisch verkeer per 01-01-2006 worden aangewend voor een overbruggingslijfrente. Indien vanaf 01-01-2006 geen premies meer in aftrek zijn gebracht voor de lijfrenteverzekering, mag ook de waardeaangroei vanaf 01-01-2006 worden aangewend voor een overbruggingslijfrente.