Home Lijfrente Soorten opbouw Reserveringsruimte

Reserveringsruimte

De reserveringsruimte betreft de jaarruimte die nog niet (volledig) is benut door de belastingplichtige. Deze ruimte kan worden gestort in een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente voor de opbouw van een (aanvullende) pensioenvoorziening. De belastingplichtige heeft zeven jaar lang de mogelijkheid tot op zekere hoogte dat alsnog te doen.

Hoogte reserveringsruimte

De reserveringsruimte is maximaal 15,5% van de premiegrondslag voor 2014 en 17% van de pensioengrondslag voor 2013 en eerder. Het bedrag mag ook niet meer dan € 7.052,- (voor 2015) zijn. Is de belastingplichtige binnen 10 jaar van de AOW leeftijd, dan wordt dit bedrag verhoogd tot € 13.927,- (voor 2015).