Home Lijfrente Soorten opbouw Bancaire lijfrente

Bancaire lijfrente

Per 1 januari 2008 is het ook mogelijk om gefaciliteerd te sparen voor de oudedag via een bankspaarvariant (banksparen). Dat kan via een geblokkeerde bankrekening of beleggingsrekening. Dit kan zowel in de opbouwfase als de uitkeringsfase. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de opbouwfase te wisselen van een lijfrenteverzekering naar een bancaire lijfrente en omgekeerd. In de uitkeringsfase kan tevens een keuze worden gemaakt tussen een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente.

Geblokkeerde rekening

De inleg voor een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening kan vanaf 2008 binnen de aftrekbare ruimte in mindering op het belastbaar inkomen worden gebracht als uitgave voor inkomensvoorziening. Voor de lijfrenteverzekering en bancaire lijfrente gelden beide de jaarruimte en reserveringsruimte. De voorwaarde waaronder de lijfrenteverzekering wordt afgesloten, komt zoveel mogelijk overeen met de bancaire lijfrente. Ook voor de bancaire lijfrente geldt dat uiterlijk op de 70 jarige leeftijd moet worden uitgekeerd.

Switchen 

Na de opbouwfase of gedurende de opbouwfase kan worden geswitcht van een lijfrenteverzekering naar een bancaire lijfrente of andersom. Voor een overbruggingslijfrente kan alleen in de opbouwfase voor een bancaire lijfrente worden gekozen. In de uitkeringsfase dient de overbruggingslijfrente te worden uitgekeerd in een lijfrenteverzekering.

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Indien het kapitaal van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule wordt omgezet naar een bancaire lijfrente zal het worden aangemerkt als een gerichte lijfrente. Dit komt omdat een bancaire lijfrente per 1 januari 2008 is geïntroduceerd en de premieaftrek voor overbruggingslijfrente per 1 januari 2006 is gestopt en de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule per 1 januari 2001. Deze twee vormen worden dus niet gefaciliteerd in een bancaire lijfrente.