Home Lijfrente Soorten opbouw Gerichte lijfrente

Gerichte lijfrente

Een gerichte lijfrente is een levensverzekering waarin een kapitaal wordt opgebouwd. Bij een gerichte lijfrente dient het kapitaal uitsluitend als rekengrootheid voor de aan te kopen lijfrente. De begunstigden van de lijfrente zijn bij het afsluiten van de gerichte lijfrente al benoemd. De hoogte van de lijfrentetermijnen wordt bepaald op het moment dat de uitkeringen ingaan en op basis van de dan geldende markrente.

Productvormen

Er diverse productvormen die worden gehanteerd zoals een kapitaalverzekering bij leven en overlijden (gemengde verzekering), een kapitaalverzekering bij leven (met en zonder restitutie bij overlijden), een risicoverzekering en beleggingsverzekering (unit linked / universal life). Premies voor een gerichte lijfrente zijn vanaf 1 januari 2001 in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen.