Home Lijfrente Soorten opbouw Uitgestelde zuivere lijfrente

Uitgestelde zuivere lijfrente

Een uitgestelde zuivere lijfrente is een lijfrente (verzekering) waarbij zowel het verzekerde lijf (de verzekeringnemer) als de hoogte van de lijfrentetermijnen vaststaat. Deze lijfrenteverzekering is met name interessant als de rente hoog is, want dan legt de verzekeringnemer de uitkeringen al vastgelegd. De verzekeringnemer weet op voorhand de hoogte van de toekomstige uitkeringen.

Gegarandeerde uitkering

De zekerheid over de toekomstige uitkeringen is de belangrijkste drijfveer, evenals de eventueel op dat moment hoge rentestand. De toekomstige lijfrentetermijnen worden gebaseerd op de huidige marktrente. Bij de gerichte lijfrente is er nog het onzekere element van de hoogte van het lijfrentetermijn. Bij de zuivere lijfrente wordt geen rekenkapitaal gegarandeerd op basis waarvan de uitkeringen moeten worden aangekocht, maar wordt de uitkering zelf gegarandeerd.