Home Lijfrente Soorten opbouw Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Bij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule komt een verzekerd kapitaal op een gegeven moment, bij leven op de einddatum van de verzekering of bij eerder overlijden, tot uitkering. De begunstigde van de polis (verzekering) moet hiervoor in beginsel een direct ingaande lijfrente aanschaffen.

Vorm van uitkering

Op dat moment wordt bepaald van wiens leven de uitkeringen afhankelijk zijn, wie de begunstigden van de lijfrente worden en hoe hoog de periodieke uitkeringen zullen zijn. Er is nagenoeg geen verschil tussen een gerichte lijfrente (nieuw regime) en een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (oud regime). Bij beide vormen staat de hoogte van de eventuele periodieke uitkeringen op termijn nog niet vast. Er wordt alleen gekeken naar het kapitaal. Op basis van dat kapitaal wordt tegen de dan geldende rente een direct ingaande lijfrente bedongen.

Voorwaarden

Premies voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule konden tot 1 januari 2001 in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen. In de uitkeringsfase is de enige voorwaarde die aan de kwalificatie periodieke uitkering wordt gesteld, is de aanwezigheid van een kans op overlijden gedurende de looptijd. Dit houdt in dat de overlijdenskans van minimaal 1% voldoende is om van een periodieke uitkering te kunnen spreken.