Home Lijfrente Soorten opbouw

Opbouw lijfrentekapitaal

Onder de huidige wetgeving kan je in een lijfrenteverzekering (gerichte lijfrente, zuivere lijfrente en kapitaalverzekering met lijfrenteclausule) of een bancaire lijfrente een kapitaal opbouwen dat aangewend kan worden voor een (aanvullende) pensioenvoorziening. Dit betreft de opbouwfase waarna het lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase wordt aangewend voor uitkerende lijfrentevormen.

Lees meer...

 

Jaarruimte

De jaarruimte geldt voor de belastingplichtige die bij aanvang van het jaar nog geen 67 jaar (vanaf de AOW leeftijd) is en die in dat jaar een tekort in zijn pensioenopbouw heeft. Deze ruimte mag worden gestort in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente.

De aftrek volgens de jaarruimte wordt volgens de volgende formule berekend.

  • 13,8% x premiegrondslag – F – 6,5 x A

Lees meer...

 

Reserveringsruimte

De reserveringsruimte betreft de jaarruimte die nog niet (volledig) is benut door de belastingplichtige. Deze ruimte kan worden gestort in een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente voor de opbouw van een (aanvullende) pensioenvoorziening. De belastingplichtige heeft zeven jaar lang de mogelijkheid tot op zekere hoogte dat alsnog te doen.

Lees meer...

 

Bancaire lijfrente

Per 1 januari 2008 is het ook mogelijk om gefaciliteerd te sparen voor de oudedag via een bankspaarvariant (banksparen). Dat kan via een geblokkeerde bankrekening of beleggingsrekening. Dit kan zowel in de opbouwfase als de uitkeringsfase. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de opbouwfase te wisselen van een lijfrenteverzekering naar een bancaire lijfrente en omgekeerd. In de uitkeringsfase kan tevens een keuze worden gemaakt tussen een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente.

Lees meer...

 

Gerichte lijfrente

Een gerichte lijfrente is een levensverzekering waarin een kapitaal wordt opgebouwd. Bij een gerichte lijfrente dient het kapitaal uitsluitend als rekengrootheid voor de aan te kopen lijfrente. De begunstigden van de lijfrente zijn bij het afsluiten van de gerichte lijfrente al benoemd. De hoogte van de lijfrentetermijnen wordt bepaald op het moment dat de uitkeringen ingaan en op basis van de dan geldende markrente.

Lees meer...

 
Meer artikelen...