Home Lijfrente Nieuws Aftrek lijfrente wordt fors lager per 1 januari 2015

Aftrek lijfrente wordt fors lager per 1 januari 2015

Het kabinet is al geruime tijd bezig met het toekomstbestendiger maken van ons pensioenstelsel. Inmiddels zijn hiervoor diverse maatregelen genomen, waaronder het verhogen van de AOW-leeftijd. Daarnaast wordt vanaf 2015 de ruimte voor fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrenteopbouw beperkt tot een bruto inkomen van maximaal € 100.000,-.

Gevolgen voor aftrek lijfrentepremies

Deze aanpassing in de wetgeving heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van lijfrentepremie. Bij een lijfrenteverzekering en bancaire lijfrente is de premie fiscaal aftrekbaar en wordt de uitkering fiscaal belast. De aftrekbaarheid van de storting wordt bepaald aan de hand van een jaarruimteberekening. Doordat deze jaarruimteberekening wordt gewijzigd, is vanaf 1-1-2015 een lager bedrag fiscaal aftrekbaar.

Formule jaarruimte

In 2014 is de formule voor het bepalen van de jaarruimte: 15,5% x premiegrondslag –F - 7,2 x A.

De formule wordt in 2015: 13,8% x premiegrondslag - F - 6,5 x A.

De betekenis van de formule is:

  • Premiegrondslag is de som van de inkomsten onder aftrek van de AOW franchise € 11.936,- (voor 2015);
  • F = Toename van de oudedagsreserve (voorafgaand jaar);
  • A = Pensioenaangroei (voorafgaand jaar).

Het inkomen in de inkomensgrondslag wordt bovendien vanaf 2015 gemaximeerd op 100.000 euro. Dit bedrag wordt nog wel jaarlijks geindexeerd.

Verlaging maximale storting

De AOW-franchise is in 2013 en 2014 hetzelfde gebleven: 11.829. Evenals de maximale inkomensgrondslag: € 162.457. Voor 2015 geldt een maximale aftrek van: 13,8% * (€100.000 - € 11.936) – F - 6,5 x A. Het maximale bedrag aan jaarruimte in 2015 wordt dan € 12.153. In 2014 was de maximale ruimte nog € 25.181.

Een verschil van ruim € 13.000!