Home Lijfrente Nieuws De jaarruimte berekening voor de lijfrente verandert in 2014

De jaarruimte berekening voor de lijfrente verandert in 2014

In een bancaire lijfrente ( of lijfrenteverzekering ) kunt u met belastingvoordeel extra pensioen opbouwen door uw ‘jaarruimte’ te gebruiken. De hoogte van de jaarruimte wordt per 1 januari 2014 beperkt. De jaarruimte is het bedrag dat u maximaal fiscaal gunstig mag sparen in de vorm van een lijfrente. U stort dan een bedrag op een geblokkeerde rekening. Bij de berekening van de jaarruimte kunt u het opgebouwde pensioen van de afgelopen 7 jaar meenemen. Dit wordt reserveringsruimte genoemd.

Wat gaat er veranderen?

Door de verhoging van de AOW leeftijd moet u langer doorwerken. Hierdoor heeft u ook langer de tijd om (extra) kapitaal voor uw pensioen op te bouwen. Aan de andere kant wordt de periode waarover u pensioen ontvangt korter. U heeft daardoor minder pensioen nodig.

Daarom worden in deze regeling twee vaste percentages verlaagd:

• Percentage premiegrondslag gaat van 17% naar 15,5%.

• De factor A gaat van 7,5 naar 7,2. In 2015 wordt de regeling nog verder versoberd.

Berekening jaarruimte

De jaarruimte wordt conform de onderstaande formule berekend en ziet er voor 2014 als volgt uit: 15,5% * (premiegrondslag -/- franchise) -/- 7,2 * factor A -/- oudedagsreserve

Premiegrondslag = het belastbaar inkomen in Box 1.

Franchise = het deel van uw salaris waarover u geen lijfrente mag opbouwen.

Factor A = jaarlijkse pensioen aangroei. Dit bedrag is terug te vinden op uw pensioenoverzicht.

Oudedagsreserve = als ondernemer mag u een deel van de winst in de boeken reserveren als pensioenvoorziening. Over dat bedrag betaalt u dan geen inkomstenbelasting.