Home Lijfrente Nieuws Aanpassing tijdelijke oudedagslijfrente door hogere pensioenleeftijd

Aanpassing tijdelijke oudedagslijfrente door hogere pensioenleeftijd

We worden steeds ouder waardoor de pensioenen steeds langer moeten worden uitgekeerd. Om de pensioenen te kunnen blijven betalen wordt o.a. de AOW leeftijd verhoogt van 65 naar 67 jaar. De AOW leeftijd stijgt vanaf 2013 ieder jaar en vanaf 2014 heeft dit ook gevolgen voor de lijfrente.

Vanaf 1 januari 2014 mag een lijfrente niet eerder ingaan dan het moment waarop de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Heb je een lijfrente waarmee je van plan was op 65-jarige leeftijd een uitkering mee te regelen, dan zul je je plannen moeten herzien.

Overgangsrecht

Om de intreding van de nieuwe regels wat te verzachten is een overgangsrecht in het leven geroepen. Hierdoor kun je toch vanaf leeftijd 65 een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrente uitkering met een minimale looptijd van 5 jaar. Onder de oude wetgeving kon de tijdelijk oudedagslijfrente ingaan op leeftijd 65. Maar vanaf 2014 wordt de ingangsdatum gelijkgesteld aan je AOW leeftijd.

Dit overgangsrecht biedt twee mogelijkheden:

1. Uitkering vanaf 65 jaar Als je een lijfrente opbouwrekening hebt en na 31 december 2013 stopt met inleggen op deze rekening mag je nog steeds een lijfrente uitkering starten op leeftijd 65. Je mag hiervoor het hele saldo dat dan aanwezig is gebruiken. Dus het hele tegoed dat op 31 december 2013 aanwezig was en de opgebouwde rente.

2. Uitkering vanaf AOW gerechtigde leeftijd Als je na 31 december 2013 nog wel door gaat met inleggen op je lijfrente opbouwrekening, mag je in het jaar waarin je 65 wordt alleen nog maar voor het tegoed van 31 december 2013 een lijfrente uitkering starten. De rest van het saldo op de rekening, dat bestaat uit de inleg na 31 december 2013 en de opgebouwde rente mag alleen gebruikt worden voor een uitkering die start op je AOW leeftijd. Het overige deel van het tegoed bestaat uit de inleg die je na 31 december 2013 doet en de rente die je opbouwt na 31 december 2013.

Keuze maken is belangrijk

Het is belangrijk om je af te vragen of je na 2013 nog gaat inleggen op je lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente rekening. Als na 2013 nog inlegt is er op leeftijd 65 een kleiner bedrag beschikbaar om vanaf leeftijd 65 te laten uitkeren.

Wil je na 2013 nog blijven storten op je lijfrenteverzekering of lijfrente rekening en gebruik maken van het overgangsrecht? Open dan een nieuwe bancaire lijfrente rekening en doe alle stortingen na 2013 op deze rekening. Het saldo dat je op deze rekening opbouwt kun je pas laten uitkeren vanaf je AOW leeftijd. Maar op deze manier hou je voor je huidige lijfrente het saldo en de nog op te bouwen rente beschikbaar vanaf 65.

Lijfrente AOW-knip

We noemen dit het aanbrengen van een AOW-knip, je knipt de lijfrente in twee delen zodat je goed gebruik kan maken van het overgangsrecht. Het mooie van banksparen is de flexibiliteit. Na de knip kan er met de waarde op leeftijd 65 toch nog worden besloten de uitkering alsnog samenvoegen met de andere rekening en voor het hele bedrag vanaf leeftijd 67 een periodieke uitkering starten.