Home Lijfrente Nieuws De voordelen van een Stamrecht BV

De voordelen van een Stamrecht BV

De ontslagvergoeding ( gouden handdruk ) die u kunt krijgen bij ontbinding van uw arbeidsovereenkomst, kunt u storten in een Stamrecht BV. Voor de oprichting van een Stamrecht BV dient er € 18.000,- aan kapitaal in de Stamrecht BV te worden gestort. Dit kapitaal kan na oprichting weer uit de onderneming worden teruggeleend. De storting kan ook worden verricht door een bankgarantie vanuit een bank. De Stamrecht BV wordt door uzelf opgericht en dit kunt u volledig uitbesteden aan een gespecialiseerde organisatie. De kosten voor de oprichting van de Stamrecht BV hoeven vaak pas betaald te worden als de onderneming is opgericht en de ontslagvergoeding is gestort in de Stamrecht BV.

Voordelen Stamrecht BV

 

  • Flexibiliteit van de uitkeringen. De uitkeringen vanuit de Stamrecht BV dienen plaats te vinden conform de minimale duur die tevens geldt bij Bancaire Gouden Handdruk Lijfrente (zie bancaire lijfrente). Maar als er tijdens de uitkeringsduur door u wordt besloten om de uitkeringen te stoppen of te verhogen is dit geen probleem. De reeds afgesproken uitkeringsduur wordt dan gewoon beëindigd of er wordt nieuwe overeenkomst opgesteld voor de nieuwe uitkeringen. U bepaalt dus zelf hoe lang de uitkeringsduur en hoe hoog de uitkeringen gaan worden. Wel is het zo dat voordat u de uitkeringen gaat doen er formeel voldaan moet worden aan de minimale uitkeringsduur. Tevens dienen het aantal uitkeringen binnen de Stamrecht BV financieel aanwezig te zijn.

  • Oprenting van de ontslagvergoeding binnen de Stamrecht BV. U spreekt met de Stamrecht BV een rentevergoeding af die u gaat krijgen op de ontslagvergoeding. Indien u meer rendement behaalt binnen de Stamrecht BV is dit winst uit de onderneming. Deze winst is belast met vennootschapbelasting van 20% en om dit tegoed uit de onderneming te halen, betaalt u een aanmerkelijk belang van 25%. De totale belastingheffing over deze winst zal hierdoor ongeveer 40% bedragen. Stel dat u uzelf 2% rentevergoeding toezegt op de ontslagvergoeding en u behaalt 3,5% binnen de Stamrecht BV, dan is er winst behaald van 1,5% over het vermogen binnen de Stamrecht BV. Deze winst is totaal belast met ongeveer 40% terwijl de belastingheffing in Box 1 maximaal 52% is. Hier zit dus een fiscaal voordeel.

  • Hypotheek binnen de Stamrecht BV. Indien u een hypotheek hebt, kunt u deze onderbrengen binnen de Stamrecht BV. U stelt dan met de Stamrecht BV een akte op waarin de leningsvoorschriften zijn vastgelegd. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. De rente die u betaalt over de hypotheek zijn inkomsten binnen de Stamrecht BV en voor u als hypotheekbetaler aftrekbare hypotheekrente in Box 1. Binnen de Stamrecht BV wordt dus winst behaald door de ontvangen rente waarvan een gedeelte wordt toegezegd aan de oprenting van de ontslag-vergoeding. Het resterende is winst uit de onderneming wat wederom maximaal wordt belast met 40% terwijl de hypotheekrente aftrekbaar is in Box 1 tegen maximaal 52%. Hierdoor is het fiscaal gunstig om de rente relatief hoog te zetten.

  • Lening aangaan met de Stamrecht BV. Een lening aangaan gebeurt op vrijwel dezelfde manier als bij een hypotheek al zal hiervoor een andere akte worden opgesteld. Een verschil is wel dat de rente die wordt betaald niet aftrekbaar is en de rente als winst binnen de Stamrecht BV wel wordt belast. In deze situatie is het voordeliger om de rente relatief laag te houden.