Home Lijfrente Nieuws Veel Nederlanders vergeten hun lijfrentepremie af te trekken

Veel Nederlanders vergeten hun lijfrentepremie af te trekken

Veel Nederlanders vergeten massaal hun betaalde lijfrentepremie af te trekken van hun belastbaar inkomen. Dit geldt voor 1 op de 3 mensen met een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente. Naar schatting wordt hierdoor € 132 miljoen aan belastingvoordeel liggen.
Aanvulling op pensioen
Miljoenen Nederlanders sparen voor een aanvulling op hun pensioen en AOW door middel van een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente. De overheid stimuleert het zelfstandig sparen voor pensioen door fiscaal voordeel te bieden. Spaarders mogen nu de inleg op hun lijfrente aftrekken van hun belastbaar inkomen waardoor ze minder belasting betalen. Als ze 65 zijn betalen ze wel belasting over de uitkeringen uit deze lijfrente.
Fiscaal sparen
Dit is een zeer gunstige manier om fiscaal te sparen. Het belastingtarief na 65 is namelijk vaak lager dan het belastingtarief waarop nu kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat naast een gedegen aanvulling op het pensioen een fiscaal voordeel dat ligt tussen de 20% a 30% belastingheffing.
Belastingnadeel
Door het niet in aftrek brengen van de lijfrentepremie wordt het bovengenoemde belastingvoordeel een belastingnadeel. Ongeacht of de premies zijn afgetrokken, is de verzekeraar namelijk straks op 65 jarige leeftijd wel verplicht belasting in te houden over de uitkeringen.
Aangifte
Veel Nederlanders hebben inmiddels de belastingaangifte voor 2011 ontvangen. Het is dus belangrijk dat men de lijfrentepremie, die in 2011 betaald is, aftrekt in deze aangifte. Hiervoor kunt u een berekening maken voor de jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimte is het bedrag dat als lijfrentepremie afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting en is afhankelijk van het inkomen en het pensioen dat men heeft.
Aftrek vergeten
Als u de lijfrentepremie vergeten bent in aftrek te brengen kunt u de volgen stappen ondernemen. Zolang de aangifte nog niet definitief is vastgesteld door de fiscus kan men een nieuwe aangifte indienen. Is de aanslag van de voorgaande jaren wel definitief, kan men alleen maar een zogenaamd verzoek om ambtshalve vermindering doen. U dient dit voor ieder jaar afzonderlijk gebeuren. Dit kan tot 5 na het einde van de definitief geworden aanslag.