Home Lijfrente Nieuws

Aftrek lijfrente wordt fors lager per 1 januari 2015

Het kabinet is al geruime tijd bezig met het toekomstbestendiger maken van ons pensioenstelsel. Inmiddels zijn hiervoor diverse maatregelen genomen, waaronder het verhogen van de AOW-leeftijd. Daarnaast wordt vanaf 2015 de ruimte voor fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrenteopbouw beperkt tot een bruto inkomen van maximaal € 100.000,-.

Gevolgen voor aftrek lijfrentepremies

Deze aanpassing in de wetgeving heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van lijfrentepremie. Bij een lijfrenteverzekering en bancaire lijfrente is de premie fiscaal aftrekbaar en wordt de uitkering fiscaal belast. De aftrekbaarheid van de storting wordt bepaald aan de hand van een jaarruimteberekening. Doordat deze jaarruimteberekening wordt gewijzigd, is vanaf 1-1-2015 een lager bedrag fiscaal aftrekbaar.

Formule jaarruimte

In 2014 is de formule voor het bepalen van de jaarruimte: 15,5% x premiegrondslag –F - 7,2 x A.

De formule wordt in 2015: 13,8% x premiegrondslag - F - 6,5 x A.

De betekenis van de formule is:

  • Premiegrondslag is de som van de inkomsten onder aftrek van de AOW franchise € 11.936,- (voor 2015);
  • F = Toename van de oudedagsreserve (voorafgaand jaar);
  • A = Pensioenaangroei (voorafgaand jaar).

Het inkomen in de inkomensgrondslag wordt bovendien vanaf 2015 gemaximeerd op 100.000 euro. Dit bedrag wordt nog wel jaarlijks geindexeerd.

Verlaging maximale storting

De AOW-franchise is in 2013 en 2014 hetzelfde gebleven: 11.829. Evenals de maximale inkomensgrondslag: € 162.457. Voor 2015 geldt een maximale aftrek van: 13,8% * (€100.000 - € 11.936) – F - 6,5 x A. Het maximale bedrag aan jaarruimte in 2015 wordt dan € 12.153. In 2014 was de maximale ruimte nog € 25.181.

Een verschil van ruim € 13.000!

 

 

De jaarruimte berekening voor de lijfrente verandert in 2014

In een bancaire lijfrente ( of lijfrenteverzekering ) kunt u met belastingvoordeel extra pensioen opbouwen door uw ‘jaarruimte’ te gebruiken. De hoogte van de jaarruimte wordt per 1 januari 2014 beperkt. De jaarruimte is het bedrag dat u maximaal fiscaal gunstig mag sparen in de vorm van een lijfrente. U stort dan een bedrag op een geblokkeerde rekening. Bij de berekening van de jaarruimte kunt u het opgebouwde pensioen van de afgelopen 7 jaar meenemen. Dit wordt reserveringsruimte genoemd.

Lees meer...

 

Aanpassing tijdelijke oudedagslijfrente door hogere pensioenleeftijd

We worden steeds ouder waardoor de pensioenen steeds langer moeten worden uitgekeerd. Om de pensioenen te kunnen blijven betalen wordt o.a. de AOW leeftijd verhoogt van 65 naar 67 jaar. De AOW leeftijd stijgt vanaf 2013 ieder jaar en vanaf 2014 heeft dit ook gevolgen voor de lijfrente.

Lees meer...

 

Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor een nieuwe ontslagvergoeding. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt het overgangsrecht. In 2014 kunnen stamrechtaanspraken uit een stamrecht bv of een gouden handdruk bancaire lijfrente ineens worden uitgekeerd. Dit geldt naast de standaard vorm van een periodieke uitkering.

Lees meer...

 

De voordelen van een Stamrecht BV

De ontslagvergoeding ( gouden handdruk ) die u kunt krijgen bij ontbinding van uw arbeidsovereenkomst, kunt u storten in een Stamrecht BV. Voor de oprichting van een Stamrecht BV dient er € 18.000,- aan kapitaal in de Stamrecht BV te worden gestort. Dit kapitaal kan na oprichting weer uit de onderneming worden teruggeleend. De storting kan ook worden verricht door een bankgarantie vanuit een bank. De Stamrecht BV wordt door uzelf opgericht en dit kunt u volledig uitbesteden aan een gespecialiseerde organisatie. De kosten voor de oprichting van de Stamrecht BV hoeven vaak pas betaald te worden als de onderneming is opgericht en de ontslagvergoeding is gestort in de Stamrecht BV.

Lees meer...

 
Meer artikelen...