Home Lenen Soorten Consumptieve lening

Consumptieve lening

Een consumptieve lening is een geldlening voor een bestedingsdoel dat geen bron van inkomen oplevert. Het al dan niet aanwezig zijn van een onderpand (bijvoorbeeld woning) staat de kwalificatie van consumptieve lening niet in de weg. De hoogte van de consumptieve lening is met name afhankelijk van het bruto inkomen.

Voorbeelden

Voorbeelden van consumptieve leningen zijn persoonlijke leningen en een doorlopende krediet. Deze leningen zie je vaak terug voor de aanschaf van een auto, boot of caravan en krediet op een creditcard of winkelpas. Maar ook rood staan op een rekening wordt aangemerkt als een consumptieve lening. De te betalen rente is volgens de huidige wetgeving niet meer aftrekbaar. De waarde van de lening valt in vermogensrendementsheffing van Box 3.

Consumptieve leningen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Een financiële instelling zal bij de beoordeling van een aanvraag voor een lening navraag doen bij het BKR over eventuele uitstaande leningen en het betalingsverloop. Hieruit blijkt of de klant in het verleden al dan niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.