Home Lenen Soorten Hypothecaire lening, wat is dat eigenlijk?

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is een geldlening die wordt gebruikt ter aanwending van een onroerende zaak zoals een woning (huis), een gebouw of grond. Ook kunnen bepaalde (geregistreerde) vliegtuigen en boten met een hypothecaire lening worden gefinancierd. De geldlener verstrekt aan de geldgever (bank) het recht van hypotheek.


Bij in gebreke blijven van betaling van rente en/of aflossing heeft de bank het recht het onderpand te verkopen en zijn vordering bij voorrang op de opbrengst van de verkoop te verhalen. De rente op een hypothecaire geldlening is aftrek in Box 1 als de lening is aangewend ter aankoop of verbetering van de onroerende zaak.