Home Lenen Soorten Effecten lening, wat is dat eigenlijk?

Effecten lening

Een effecten lening is bestemd voor de aanschaf van effecten. Meestal gaat het om beursgenoteerde effecten zoals aandelen of obligaties. Door effecten te kopen met geleend geld wil de geldlener gebruikmaken van het zogenaamde hefboomeffect.


Hefboomheffect

Het hefboomeffect is het effect dat ontstaat zodra iemand met geleend geld gaat beleggen. Er wordt wel rente betaald, maar zodra het rendement op de totale beleggingen hoger is dan die rente, dan groeit het eigen vermogen harder dan zonder de lening. Het omgekeerde geld natuurlijk ook. Als het rendement negatief of in elk geval lager is dan de verschuldigde rente, dan zal het vermogen ook sneller afnemen. Hier is spraken van een negatief hefboomeffect. De te betalen rente is volgens de huidige wetgeving niet meer aftrekbaar. De waarde van de lening valt in vermogensrendementsheffing van Box 3.