Home Lenen Nieuws Veel mensen hebben spijt van hun afgesloten lening

Veel mensen hebben spijt van hun afgesloten lening

Bijna de helft van de mensen met een persoonlijke lening ervaart de lening als een last. Daarnaast had ruim 60% achteraf liever minder geld geleend. Dit komt vooral doordat mensen zich niet goed laten informeren over de rente, de aflossing en de voorwaarden van de lening. Hierdoor zijn de lasten hoger dan van te voren was gebudgetteerd.

Mannen en vrouwen

Er is wel degelijk een verschil bij het afsluiten van een persoonlijke lening tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn eerder geneigd geld te lenen en ervaren vooral het plezier van de aankoop met het geleende geld. Vrouwen stellen de aankoop liever uit en denken vaker na over de consequenties van geld lenen.

Wat te doen

Om de persoonlijke lening minder tot een last te ervaren, zijn er verschillende punten om te ondernemen.

  • Periodiek aflossen op de lening. Dit kan door bijvoorbeeld per maand een bedrag af te lossen op de lening. Raadpleeg hiervoor wel de voorwaarden van de lening welke mogelijkheden hiervoor zijn.
  • Een bedrag ineens aflossen op de lening door bijvoorbeeld het vakantiegeld of bonus hiervoor te gebruiken. De vrijval van het spaarloon per 1-1-2012 is tevens een mooie mogelijkheid voor aflossing.
  • De lening oversluiten naar een andere bank of financiele instelling waar de rente lager is. Via internet kunt u zelf raadplegen welke rentepercentages er worden gerekend voor een persoonlijk lening. Tevens zijn er veel vergelijkingssites die u hierbij kunnen helpen.

Hoogte lening

Voor het tweede opvolgende jaar is er wel minder geld geleend. In 2010 is er voor € 9,3 miljard krediet verstrekt . De totale uitstaande schuld bedraagt € 17,4 miljard.