Home Hypotheken Soorten Groene hypotheek

Groene hypotheek

In de woningbouw is de laatste jaren een trend waarneembaar om energiebesparende, milieuvriendelijke en duurzame materialen te gebruiken. De stichtingskosten van deze woningen zijn meestal een stuk hoger dan bij normale bouw. Sommige banken spelen op de milieuvriendelijke bouw in met de zogenaamde Groene hypotheek.

De woning moet voldoen aan de criteria voor duurzame woningbouw. De stichtingskosten van de woning mogen niet boven een maximum uitkomen. Met stichtingskosten worden alle kosten bedoeld die zijn gemaakt voor de bouw van een woning, alsmede grondkosten en kosten van meerwerk en renteverlies. Boven dit bedrag wordt geen zogenaamde Groenverklaring afgegeven.

Leensom en kosten

Op basis van een Groene hypotheek is er ook een maximale leensom. De Groene hypotheek is daarom meestal een onderdeel van een combinatiehypotheek. De looptijd van de lening is maximaal tien jaar. Na deze periode wordt de hypotheek op normale condities voortgezet. Alle beschikbare aflossingsvormen komen voor de Groene hypotheek in aanmerking.

De Groene hypotheek is aanzienlijk goedkoper dan een gewonen hypotheek (circa 1% tot 2%, afhankelijk van de rentevastperiode). Als de hypotheek en de woning voldoen aan de door de overheid gestelde eisen, wordt de hypotheekrente door de overheid gesubsidieerd. Als iemand in aanmerking wil komen voor een Groene hypotheek, moet voor een woning een Groenverklaring zijn afgegeven.

Deze verklaring wordt afgegeven door het ministerie van VROM. Uit de Groenverklaring blijkt dat de woning is gebouwd volgens de normen die de overheid op dit gebied stelt.

Voordelen van de groene hypotheek:

  • Een verlaging van de rente over het gedeelte van de Groene hypotheek;
  • 10 jaar een rentekorting het gedeelte van de Groene hypotheek.

Nadelen van de duurzame hypotheek:

  • De milieu eisen waaraan de woning moet voldoen om voor deze hypotheekvorm in aanmerking te komen zijn streng;
  • Bij een Groene hypotheek bestaat er een maximale koopsom van de woning;
  • De hoogte van het gedeelte van de Groene hypotheek is voor nieuwbouw en bestaande bouw gemaximeerd.