Home Hypotheken Soorten Krediethypotheek

Krediethypotheek

Een bijzondere variant op de aflossingvrije hypotheek is de zogenoemde krediethypotheek (rekening-couranthypotheek). Bij deze bijzondere hypotheekvorm wordt met de geldverstrekker een kredietplafond overeengekomen; een maximaal te lenen bedrag. De cliënt kan naar eigen keuze geld opnemen en terugstorten, onder de voorwaarde dat het opgenomen saldo onder het kredietplafond blijft.

Zolang iemand zijn kredietplafond nog niet heeft bereikt, bestaat de mogelijkheid de rente te kapitaliseren, dat wil zeggen bij te schrijven bij de schuld. Uit fiscaal oogpunt wordt dit afgeraden. De rente over de rente is namelijk niet fiscaal aftrekbaar aangezien het hier rente betreft die geen directe betrekking heeft op verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. De schuld zal dus in Box 3 belanden en de rente is niet aftrekbaar in Box 1. Net als bij de aflossingsvrije hypotheek bestaat er geen aflossingsverplichting gedurende de looptijd.

Verschillen

Er bestaan twee belangrijke verschillen met de aflossingsvrije hypotheek. Het eerste verschil is dat het rentepercentage bij een krediethypotheek vrijwel altijd variabel is of dat deze alleen voor een korte periode kan worden vastgezet. Het tweede verschil is dat de cliënt naar eigen invulling geld boetevrij kan aflossen. De krediethypotheek wordt eveneens vaak in combinatie met andere hypotheekvormen of als tweede hypotheek afgesloten, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing.

Voordelen van een krediethypotheek zijn:

  • Er bestaat geen aflossingsverplichting;
  • Afgeloste bedragen kunnen makkelijk weer worden opgenomen;
  • Veel flexibiliteit.

Nadelen van een krediethypotheek zijn:

  • De te verstrekken hypotheek bedraagt bij de meeste geldverstrekkers maximaal 75% tot 100% van de executiewaarde;
  • Geen mogelijkheid om de rente voor langere perioden vast te zetten.