Home Hypotheken Soorten Annuïteitenhypotheek

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuiteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd, althans bij een gelijkblijvende rente, een vast bedrag aan rente en aflossing (annuiteit) betaald. Wijzigt de rente, dan wijzigt ook de annuïteit. De vaststelling van deze annuïteit vindt altijd zo plaats dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De berekening kan jaarlijks achteraf (bij een 30 jarige hypotheek zijn er 30 jaarannuïteiten), halfjaarlijks achteraf (60 halfjaartermijnen), of op bais van een maandannuïteit (360 maandtermijnen) plaatsvinden. Een maandannuïteit is de meest gebruikte vorm.

Samenstelling lening

Hoewel het bruto bedrag gelijk blijft, verandert wel de samenstelling van rente en aflossing in de loop der tijd. Doordat er wordt afgelost, wordt het rentebedrag lager en dus het aflossingsbedrag hoger. Doordat het rentebestanddeel lager wordt, zal het fiscaal aftrekbare deel kleiner worden. Bij een gelijkblijvend of hoger inkomen zal de netto hypotheeklast doorgaans stijgen. Bij een financieel plan moet hiermee terdege rekening worden gehouden. Een annuïteitenhypotheek is niet per definitie fiscaal ongunstig; bij een verwacht lager inkomen (bijvoorbeeld na pensionering) kan een dergelijke hypotheek goed in het financieel plan aanpassen.

 

Voordelen van een annuïteitenhypotheek zijn:

  • In aanvang wordt veel (aftrekbare) rente betaald; 
  • In aanvang zijn de netto maandlasten laag waardoor een hogere hypotheek kan worden verkregen; 
  • De annuïteit blijft gelijk; 
  • De inflatie geeft relatief veel voordeel, want de grootste aflossingen vinden aan het eind van de looptijd plaats.

 

Nadelen van een annuïteitenhypotheek zijn:

  • Vanwege de verminderde fiscale aftrek stijgt doorgaans de netto last in de loop der jaren;
  • In de beginfase wordt nauwelijks afgelost;
  • Hypotheek bij aanvang is uitgangspunt voor de 30-jaartermijn waarover de rente maximaal in aftrek kan worden gebracht.