Home Hypotheken Soorten Lineaire hypotheek

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek vindt er, evenals bij de annuïteitenhypotheek, tijdens de looptijd aflossing plaats. De lineaire hypotheek is feitelijk de "oudste" hypotheekvorm. Tegelijkertijd is het op dit moment in de particuliere markt de minst gehanteerde hypotheekvorm. Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd van de hypothecaire lening periodiek een vast bedrag afgelost. Het aflossingsbedrag wordt meestal vooraf vastgesteld door het totale leningsbedrag te delen door het aantal aflossingsperiodieken gedurende de hele looptijd.

Aflossing en restschuld

De hoogte van elke aflossing blijft gedurende de looptijd dus gelijk. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog weleens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase (bijvoorbeeld bij incourante onderpanden), meestal in combinatie met een andere hypotheekvorm. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Bij de lineaire hypotheek neemt de restantschuld jaarlijks af, waardoor de jaarlijks verschuldigde rente evenredig vermindert. Dit heeft tot gevolg dat de hypotheeklast afneemt. Een belangrijke fiscale consequentie is dat de fiscale aftrek gedurende de looptijd steeds geringer wordt.

Voordelen van een lineaire hypotheek zijn:

  • Er wordt over de gehele looptijd genomen absoluut gezien minder rente betaald dan bij andere hypotheekvormen;
  • Door de relatief snelle aflossing vanaf de aanvang van de lening vindt een snelle vermogensgroei plaats;
  • Door de periodieke aflossing dalen de jaarlijkse lasten gedurende de looptijd vrij snel;
  • Eenvoud.

Nadelen van een lineaire hypotheek zijn:

  • Door de relatief hoge lasten in de beginfase kan in veel gevallen een lagere hypotheek worden verkregen dan bij andere hypotheekvormen;
  • De hoogte van de fiscale aftrekbaarheid wordt gedurende de looptijd geringer, wat met name bij stijging van inkomen nadelig is;
  • Hypotheek bij aanvang is uitgangspunt voor de 30-jaarstermijn waarover de rente maximaal in aftrek kan worden gebracht;
  • De inflatie geeft bij lineaire aflossing relatief minder voordeel.