Home Hypotheken Soorten Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Aflossing gebeurt uit de verkoopopbrengst van de eigen woning of door een nieuwe lening af te sluiten. Voortijdige aflossingen zijn binnen bepaalde jaarlijkse maxima gewoon mogelijk, net als bij andere hypotheekvormen. Bij de meeste geldverstrekkers ligt dit maxima op 10% tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Bij verkoop van de woning, variabele rente en op de renteherzieningsdatum kan in de regel de gehele lening zonder boete worden afgelost.

In vergelijking met andere hypotheekvormen worden bij een aflossingsvrije hypotheek hogere eisen gesteld aan de verhouding tussen de waarde van de woning enerzijds en de hoogte van de hypothecaire lening anderzijds. Bij de meeste geldverstrekkers mag de aflossingsvrije lening niet meer bedragen dan 75% tot 100% van de executiewaarde van de woning. Deze hypotheekvorm wordt dan ook vaak afgesloten met andere hypotheekvormen of in combinatie met inbreng van eigen geld.

Voordelen van een aflossingsvrije hypotheek zijn:

  • De hypotheeklasten zijn gedurende de looptijd verreweg de laagste in vergelijking met andere hypotheekvormen;
  • Er bestaat geen aflossingsverplichting, wat met name in verband met de fiscale aftrekbaarheid bij hogere inkomens interessant kan zijn.

Nadelen van een aflossingsvrije hypotheek zijn:

  • De te verstrekken hypotheek bedraagt bij de meeste geldverstrekkers maximaal 75% tot 100% van de executiewaarde;
  • Na dertig jaar vervalt de renteaftrek in Box 1;
  • Omdat er meestal niet zal worden afgelost, vindt er naast de eventuele overwaarde geen vermogensgroei plaats.