Home Hypotheken Nieuws De veranderingen voor de eigen woning met een hypotheek in 2012

De veranderingen voor de eigen woning met een hypotheek in 2012

De overheid heeft voor 2012 geen beperkende maatregelen opgenomen voor de hypotheekrenteaftrek. Wel zijn vanaf augustus 2011 allerlei beperkende maatregelen genomen over de maximale hoogte van de hypotheek en de hypotheekvormen. Deze regeling blijft gewoon bestaan. Daarnaast is in 2011 ook de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Deze verlaging is doorgevoerd om de doorstroom in de woningmarkt positief te beïnvloeden. Zoals de plannen momenteel zijn, zal deze maatregel per 1 juli 2012 stoppen.

Overdrachtsbelasting

Het kabinet bepaalde dit jaar dat vanaf 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 de overdrachtsbelasting tijdelijk wordt verlaagd van 6% naar 2%. De maatregel is ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. Dit besluit is in het Belastingplan in wet opgenomen. Waarschijnlijk is deze periode te kort om de woningmarkt uit het slop te halen. Misschien zal de regeling worden verlengd.

Gedragscode

Vanaf 1 augustus 2011 geldt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Voor de invoering van deze gedragscode was het mogelijk een hypothecaire geldlening van maximaal 110% van de marktwaarde van de woning af te sluiten. Nu is dat percentage verlaagd naar 106%. Dit komt door de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Daarnaast bepaalt deze code dat voor een nieuw af te sluiten hypotheek nog slechts voor de helft van de marktwaarde van de woning in een aflossingvrije hypotheek mag.

Ontwikkelingen in de hypotheekmarkt

Intussen zijn er al signalen uit de praktijk dat hypotheekverstrekkers wat soepeler met de regels omgaan. Er zijn vragen gesteld aan minister Weekers omdat onduidelijkheid bestond over de toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de GHF. Het toezichtsorgaan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal een hypothecaire geldlening tot 108% waarschijnlijk toe gaan staan, bij een overdrachtsbelasting van 2%. Er dient natuurlijk wel een degelijke advisering aan ten grondslag te liggen.

 

< p>