Home Hypotheken Nieuws Banken niet transparant over beloning in hypotheek

Banken niet transparant over beloning in hypotheek

De adviseur van de bank informeert de klanten in de meeste gevallen niet volledig over de beloning die zij krijgen van de hypotheek. Slechts 38% van de adviseurs stellen de klanten daarvan schriftelijk of mondeling op de hoogte. Dit blijkt uit onderzoek uit de Consumentenmonitor Hypotheken van de AFM. De adviseur van de tussenpersonen en hypotheekketens zijn veel transparanter over hun beloning. Respectievelijk 80% en 95% van deze adviseurs informeren hun klanten schriftelijk of mondeling.

Onderzoek AFM

De toezichthouder AFM hebben 351 mensen ondervraagt die in het derde kwartaal van vorig een hypotheek hebben afgesloten. De beloning op basis van een vast bedrag, in 34% van de gevallen, komt bijna even vaak voor als provisie, 39% van de gevallen. Een jaar eerder was de provisie nog 59% en verreweg de belangrijkste beloningsvorm. Met 5% is de beloning op basis van een uurtarief nog weinig in trek. 

Informatie

De consument verkrijgt de informatie nog verreweg het meest via een persoonlijk gesprek (87%). Internet is met 26% daarna de grootste informatiebron. De hypotheeksluiters voeren het merendeel een persoonlijk gesprek met een adviseur van de bank. Dit bevreemdt het meer dat er hier geen duidelijke communicatie is over de beloning. Als tweede wordt de tussenpersoon en als derde de hypotheekwinkels bezocht. Meestal wordt er slechts één aanbieder binnen een kanaal gesproken. In de oriëntatiefase worden vooral de sites van banken en verzekeraars geraadpleegd dan vergelijkingssites.

Starters en doorstromers

De toezichthouder AFM ziet het aantal starters op de hypotheekmarkt steeds verder dalen. Dit in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 kromp het aandeel van de starters van 32% naar 25%. Ook het percentage doorstromers is tussen het eerste en het derde kwartaal afgenomen van 24% tot 17%.