Home Hypotheken Nieuws Meer hypotheek mogelijk bij “groen” huis

Meer hypotheek mogelijk bij "groen" huis

Mensen die een woning kopen met een hoog energielabel, ofwel een huis dat relatief energiezuinig is, kunnen in de toekomst mogelijk meer hypotheek krijgen. Dit is besproken in de tweede kamer. Het argument is dat aan mensen die een 'groen' huis kopen meer hypotheek gegeven kan worden, omdat ze geld overhouden wegens de lagere energierekening. Naast de eventuele mogelijk die besproken is voor een hogere lening, bestaat nog de subsidieregeling voor een Groene hypotheek.

Er is tevens voorgesteld om de hogere hypotheeksom samen te laten vallen met een verruiming van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De verkoper van een woning is sinds 2008 verplicht om een energielabel te leveren. Zo weet de koper hoe energiezuinig het huis is en welke maatregelen hij kan treffen om dit te verbeteren. In de praktijk blijkt echter dat niet elk huis een label heeft. De Minister van Binnenlandse Zaken wil daarom uiterlijk per 2013 sancties invoeren, zoals dat een huis zonder label niet verkocht kan worden. Verscheidene partijen in de Tweede Kamer dringen er op aan dat de betrouwbaarheid van de labels te verbeteren.

Uit een onderzoek van de VROM-inspectie begin vorig jaar bleek dat het label van een op de zes woningen niet juist was. Daarnaast wordt de verplichte invoering van het label als ''extra bureaucratie'' beschouwd. De Minister wees erop dat Nederland met deze stappen tegemoet komt aan Europese bepalingen. Bovendien zei hij dat energiebesparing niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee omdat energie steeds duurder en schaarser wordt.