Home Hypotheken Nieuws Hypotheeknormen voor 2011 strenger

Hypotheeknormen voor 2011 strenger

De nieuwe inkomensnormen voor veilig lenen die voor 2011 gelden, betekenen dat het maximaal te lenen hypotheekbedrag voor de laagste inkomens fors omlaag gaat. Daardoor worden de mogelijkheden om een woning te kopen voor deze groep verder beperkt. Voor de lagere inkomens betekent het dat er tot 20% minder geleend kan worden. De hogere inkomens kunnen zo'n 5% minder lenen.

 

De hypotheeknormen worden jaarlijks vastgesteld en zijn de basis voor de gedragscode die banken hanteren om overcreditering te voorkomen. Van overcreditering is sprake als er in verhouding tot het inkomen teveel geld is geleend. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op het naleving van deze normen. Door de slechte woningmarkt komt deze beperking op een slecht moment. Tevens zal de beperking van de hoogte van het te lenen hypotheekbedrag, direct gevolgen gaan krijgen voor de huizenprijzen. Daarnaast kunnen huishoudens volgend jaar minder besteden aan woonlasten