Home Arbeidsongeschikt Nieuws Arbeidsongeschiktheidsverzekering zeer belangrijk voor een zelfstandig ondernemer en DGA

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zeer belangrijk voor een zelfstandig ondernemer en DGA

Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u grote financiële risico’s lopen als u arbeidsongeschikt raakt. De zelfstandig ondernemer kan namelijk niet terugvallen op een wettelijke voorziening bij arbeidsongeschiktheid. Het risico van arbeidsongeschiktheid is echter goed te verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Kosten verzekering
Het is voor de zelfstandig ondernemer niet goedkoop om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dit is wellicht de reden dat naar schatting meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Het is echter juist wel raadzaam om het risico bij een arbeidsongeschiktheid te verzekeren door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wegvallen inkomen
Bij arbeidsongeschiktheid zal namelijk de inkomsten die uzelf verdient (gedeeltelijk) wegvallen. U heeft als zelfstandig ondernemer de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheidsverzekering privé af te sluiten. De DGA heeft twee mogelijkheden om een AOV te sluiten namelijk zowel privé als via de BV.
Voordelen privé afsluiten
De betaalde premie is altijd door de zelfstandig ondernemer en DGA aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierdoor kan er een belastingvoordeel ontstaat van wel 52%. De uitkeringen zijn wel bij de zelfstandig ondernemer en DGA progressief belast. Bij faillissement of beslag van de BV loopt de DGA niet het risico dat zijn inkomensvoorziening (AOV uitkering) in gevaar komt.
Voordelen DGA afsluiten bij BV
De DGA kan zowel de BV als zichzelf begunstigde maken voor de uitkeringen vanuit de AOV. Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder administratieve rompslop is om de uitkering aan de DGA uit te keren. Het voordeel van de DGA als begunstigde is dat er geen risico is dat de loondoorbetaling in gevraar komt bij faillisement of beslag.