Home Arbeidsongeschikt Nieuws Arbeidsongeval of beroepsziekte, wat te doen?

Arbeidsongeval of beroepsziekte, wat te doen?

Een arbeidsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt in de uitoefening van de werkzaamheden. Dat kan zijn een ongeluk met gereedschappen of een machine, het uitglijden over een natte vloer of het vallen van een trap. Als sprake is van schade en de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor de veiligheid, dan is de werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.

Een beroepsziekte is een ziekte die wordt opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit kan het gevolg zijn van het werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest, oplosmiddelen of bepaalde verfmiddelen. Ook RSI en een burn-out vallen onder het begrip beroepsziekte. Als sprake is van schade en de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor de veiligheid, dan is de werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.

Wat te doen bij een arbeidsongeval of beroepsziekte:

  • Houd een dagboek bij als u het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Door middel van dit dagboek kunt u zo nodig laten bewijzen welke gebeurtenissen zich hebben afgespeeld en op welk moment;
  • Communiceer zoveel mogelijk schriftelijk of per mail met uw werkgever over zaken als arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zo kunt u later beter bewijzen dat u bijvoorbeeld al melding heeft gemaakt van een arbeidsongeval of slechte arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een arbeidsongeval of een beroepsziekte;
  • Maak foto's van uw werkplek of de plek waar een ongeval heeft plaatsgevonden als dit kan worden gebruikt ter onderbouwing van uw vordering;
  • Bewaar alle documenten die u van de bedrijfsarts, behandelende artsen etc krijgt. Dit is van belang om later nog te kunnen vaststelen dat u schade heeft geleden in de uitoefening van uw werkzaamheden;
  • Stel uw werkgever op tijd aansprakelijk en stel uw vordering in en laat u daarin adviseren door een advocaat.