Home Arbeidsongeschikt Nieuws Werkgevers betalen vaak te veel aan sociale verzekeringen

Werkgevers betalen vaak te veel aan sociale verzekeringen

Geregeld blijkt dat bedrijven te hoge premies sociale verzekeringen hebben sociale_verzekeringenbetaald of subsidiemogelijkheden ongebruikt hebben gelaten. Het is voor bedrijven geen dagelijks werk om hier een controle op uit te hoeven en daarnaast is de kennis hiervoor vaak niet aanwezig.

Organisaties

Er zijn verschillende organisaties die op deze behoefte een invulling kunnen geven. Deze organisaties werken vaak op no cure, no pay. Specialisten van deze organisaties beoordelen dossiers van werknemers op niet geclaimde gelden van UWV en de Belastingdienst. Zij controleren onder meer de nota's van de Pemba (Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid), het recht op subsidies en premiekortingen.

Teruggave gelden

Tevens beoordelen zij of alle gelden zijn ontvangen, waarop een werkgever recht heeft als er een werknemer in dienst is genomen of bij een werknemer die al in dienst is met structurele functionele beperkingen (voorheen arbeidsgehandicapte). De controle leidt in veel gevallen tot een teruggave van aanzienlijke bedragen van ongeveer € 1.500,- per dossier. Dit is dus zeker de moeite waard om als werkgever zo'n controle te laten uitvoeren.