Home Arbeidsongeschikt Nieuws

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zeer belangrijk voor een zelfstandig ondernemer en DGA

Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u grote financiële risico’s lopen als u arbeidsongeschikt raakt. De zelfstandig ondernemer kan namelijk niet terugvallen op een wettelijke voorziening bij arbeidsongeschiktheid. Het risico van arbeidsongeschiktheid is echter goed te verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Lees meer...

 

Het hiaat in de WIA voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Dit jaar bestaat de arbeidsongeschiktheidregeling van de overheid de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 5 jaar. Tijdens deze periode is duidelijk naar voren gekomen dat er een hiaat zit in de regeling bij het uitkeren van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onlangs is er evaluatie geweest waaronder naar de instroomcijfers is gekeken. Ongeveer 45% van alle arbeidsongeschikten wordt  minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. En juist deze groep heeft geen recht op WIA uitkering.

Lees meer...

 

Arbeidsongeval of beroepsziekte, wat te doen?

Een arbeidsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt in de uitoefening van de werkzaamheden. Dat kan zijn een ongeluk met gereedschappen of een machine, het uitglijden over een natte vloer of het vallen van een trap. Als sprake is van schade en de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor de veiligheid, dan is de werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.

Lees meer...

 

Werkgevers betalen vaak te veel aan sociale verzekeringen

Geregeld blijkt dat bedrijven te hoge premies sociale verzekeringen hebben sociale_verzekeringenbetaald of subsidiemogelijkheden ongebruikt hebben gelaten. Het is voor bedrijven geen dagelijks werk om hier een controle op uit te hoeven en daarnaast is de kennis hiervoor vaak niet aanwezig.

Lees meer...

 
Meer artikelen...