Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid Aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt in het verkeer. Dit is niet eens alleen het geval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, maar ook in situaties "in verband met het werk".

Voorbeeld

Een goed voorbeeld is de uitspraak van de Hoge Raad op 18 maart 2005. Een piloot in vaste dienst van de KLM was met zijn vriendin, tussen twee vluchten in, in een taxi onderweg van het hotel naar een restaurant op de Ivoorkust. Tijdens de rit overkwam hem een verkeersongeval. De Hoge Raad achtte de werkgever aansprakelijk op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is vastgelegd dat er sprake moet zijn van goed werkgeverschap. Hiermee wordt aangegeven dat een goed werkgever maatregelen moet treffen om risico’s ‘in verband met het werk’ te beperken, bijvoorbeeld via een verzekering. Doet de werkgever dat niet, dan dient hij de risico’s voor zijn rekening te nemen.

Goed werkgeverschap 

De zorgplicht en goed werkgeverschap is voor de werkgever van toepassing. Hierdoor kunnen werknemers schade, opgelopen in verband met het werk, vorderen op de werkgever, gebaseerd op genoemd artikel 7:611 van het Burgerlijk wetboek, maar ook op artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt gesteld dat een werkgever moet zorgen voor veilige werkomstandigheden. De uitspraken die in deze gevallen door de rechterlijke macht worden gedaan, berusten niet zelden op het feit of de werknemer al dan niet afdoende is verzekerd. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk wetboek, goed werkgeverschap, de werkgever ook een schadevergoedingsplicht heeft bij verkeersdeelname van de werknemer per fiets. Door deze uitspraak zal niet alleen besturing van motorrijtuigen en fiets maar waarschijnlijk ook openbaar vervoer gebruik onder de schadevergoedingsplicht vallen.

Risico verzekeren

Een werkgever dient hierop voorbereid te zijn om claims op het bedrijfsvermogen vanuit letselschade, inkomensschade en smartengeld te voorkomen. Daarom is het belangrijk om dit risico te verzekeren. Daarnaast is het voor een werknemer belangrijk dat de werkgever dit risico heeft verzekerd, om geen juridische procedure te hoeven opstarten richting de werkgever indien het voorval zich voordoet. Het ongeluk zelf is namelijk al erg genoeg! Een controle van zowel de werkgever als de werknemer of dit risico is verzekerd, is dus zeer noodzakelijk.