Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid Loondoorbetaling bij zieke werknemer is risico werkgever

Loondoorbetaling bij zieke werknemer is risico werkgever

Aangezien de loondoorbetaling van een zieke werknemer voor rekening van de werkgever komt, zal de werkgever in veel gevallen dit ontstane risico onderbrengen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Het risico zal in een verzuimverzekering worden verzekerd. Verzekeringsmaatschappijen bieden tweetal vormen waarbij dit risico verzekerd kan worden.

De verzekeringsvormen zijn:

  • Ziekteverzuim Conventioneel. Middels deze verzekering wordt het verzuimrisico verzekerd op basis van een aantal wachtdagen als eigen risico. Na het gekozen aantal wachtdagen keert de verzekering het ziekengeld van de medewerker uit. De verzekering wordt vaak afgesloten door bedrijven met maximaal 50 medewerkers.
  • Ziekteverzuim Stop-Loss. Middels deze verzekering wordt het verzuimrisico verzekerd op basis van een x-bedrag, ook wel het eigen behoud genoemd. De verzekeraar rekent een percentage van de loonsom en dit is het eigen behoud. Indien het totaal uitgekeerde ziekengeld hier boven uit komt, dan keert de verzekeraar dat deel uit. De verzekering wordt vaak afgesloten door bedrijven met minimaal 50 medewerkers.