Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsregeling Bij Ziekte (WULBZ)

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsregeling Bij Ziekte (WULBZ)

Met ingang van 1 januari 2004 verplicht de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsregeling Bij Ziekte (WULBZ) de werkgever een loondoorbetaling van twee jaar bij ziekte van de werknemer. Wettelijk geldt dat het loon van de werknemer moet worden doorbetaald voor 70% van zijn laatst verdiende inkomen. Het inkomen is gemaximeerd tot het maximumdagloon van € 51.976,- (voor 2015).

Stichting van de Arbeid

Als een werknemer het minimumloon verdiende, bestaat het recht in het eerste jaar op doorbetaling van 100% van het minimumloon. Over de hoogte van de loondoorbetaling volgt het kabinet de verklaring van de Stichting van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid heeft aanbevolen dat de hoogte van de loondoorbetaling wordt beperkt tot maximaal 170% van het salaris tijdens de eerste twee jaar ziekte.

Vervroegde keuringsmogelijkheid voor IVA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent de mogelijkheid om een eerdere keuring aan te vragen voor personen die reeds in een situatie van duurzame arbeidsongeschiktheid verkeren. De voorwaarde is dat de bedrijfsarts dat volgens zijn inzichten de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Deze vervroegde keuringsmogelijkheid kan ingaan drie maanden na de ziekte. De werknemer kan hierdoor eventueel tussen de 13e en 78e week van ziekte worden opgenomen in de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).