Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid Ziektewet (ZW)

De Ziektewet (ZW)

De ziektewet (ZW) geeft werknemers een uitkering die door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn hun arbeid te verrichten. Deze uitkering is een vangnet en geldt alleen als de werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. Normaliter dient de werkgever namelijk het salaris gedurende de eerste 2 jaar van de zieke werknemer door te betalen conform de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht

De ziektewet geldt in de volgende gevallen als vangnet;

  • Werknemers met een tijdelijke contracten die ziek zijn als het tijdelijke dienstverband is geëindigd. De loondoorbetaling door de werkgever geldt namelijk niet meer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Vrouwen waarvan de ziekte verband houdt met de zwangerschap;
  • Uitzendkrachten en oproepkrachten;
  • Thuiswerkers;
  • Zieke werklozen;
  • Personen die een orgaan doneren en hierdoor tijdelijk niet kunnen werken;
  • Een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na aanname door een werkgever (no-riskpolis).