Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid en de werknemer

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, blijft de werkgever gewoon het salaris doorbetalen en zal hij na een bepaalde periode arbeidsongeschiktheid worden. Conform de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) bedraagt de periode van loondoorbetaling 2 jaar waarin in het eerste jaar het salaris meestal voor 100% wordt doorbetaald en in het tweede jaar voor 70% van het laatst verdiende salaris. Indien de werknemer na 2 jaar ziekte nog niet zijn werkzaamheden kan verrichten, zal de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking gaan treden. Via de WIA gaat de werknemer een uitkering ontvangen waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid, de duur van het arbeidsverleden en de hoogte van het salaris.

Lees meer...

 

Loondoorbetaling bij zieke werknemer is risico werkgever

Aangezien de loondoorbetaling van een zieke werknemer voor rekening van de werkgever komt, zal de werkgever in veel gevallen dit ontstane risico onderbrengen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Het risico zal in een verzuimverzekering worden verzekerd. Verzekeringsmaatschappijen bieden tweetal vormen waarbij dit risico verzekerd kan worden.

Lees meer...

 

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsregeling Bij Ziekte (WULBZ)

Met ingang van 1 januari 2004 verplicht de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsregeling Bij Ziekte (WULBZ) de werkgever een loondoorbetaling van twee jaar bij ziekte van de werknemer. Wettelijk geldt dat het loon van de werknemer moet worden doorbetaald voor 70% van zijn laatst verdiende inkomen. Het inkomen is gemaximeerd tot het maximumdagloon van € 51.976,- (voor 2015).

Lees meer...

 

De Ziektewet (ZW)

De ziektewet (ZW) geeft werknemers een uitkering die door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn hun arbeid te verrichten. Deze uitkering is een vangnet en geldt alleen als de werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. Normaliter dient de werkgever namelijk het salaris gedurende de eerste 2 jaar van de zieke werknemer door te betalen conform de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht

Lees meer...

 
Meer artikelen...